Gäddvik 3:5 Jon Lars

Mangård och ekonomibyggnader av äldre datum. Gården till släkten 1937 genom köp.