Gäddvik 4:2 Ersk Jons

Mangård och ekonomibyggnader uppförda 1890 resp. 1931. Gården har varit i släktens ägo sedan 1600-talet. Olof Olsson övertog den 1929 efter sin svärfar. Olof Olsson och hans hustru Elin. Familjen fick 2 barn.