Anders-Lars Gäddvik 2

Gäddvik största gård. På 1700-talet 18 öre och 18 pen skatteland. Anders-Lars låg mellan Ersk-Jons och Jon-Lars. På ca 1780-talet byggs Jacobs som ligger på Anders-Larsmarker i den östra delen av byn.1803 avsöndras Öje om 5 öres land.

Vid laga skifte bestäms troligtvis att gården skall flyttas. Familjen flyttar till Sörbo och markerna delas upp. Ladugården till Gällsbo.Vart tog mangårds byggnaden vägen.