Jacobs

På 1780-talet byggs Jacobs på Anders-Lars marker i den östra delen av byn. Den som jag tror byggde var gifte drängen Jacob Jonsson, han står som husman i husförhörsboken.

Han var född 28/1 1750 i Grannäs och gift med Margareta Pehrsdotter född 19/4 1751 i Gäddvik. De får sonen Pehr Jacobsson 1780.

Margareta avlider 1814 av vattusot.

Sonen Pehr gifter sig med Barbro Olsdotter, född 1790, de får barnen, Anna född 1821 och Margta född 1826.

Fadern Jacob Jonsson avlider 1832.

I husförhörsboken 1846 nämns torpet som "Jacobs" för första gången.

Pehr Jacobsson avlider 1854. Barbro Olsdotter avlider 1869.

Torpet tas över av mågen Per Jonsson, skomakare, född 15/6 1819 och dottern Anna, gifta 1844. De får sonen Per.

Per Jonsson, hette Wikfjell tidigare, var son till bonden på Gäddvik nr 8, Jon Olsson.

1864 flyttar Per Jonsson med familj till Bollnäs.

Nu flyttar Erik Ersson från Ovanåker och Brita Olsdotter in torpet, hon är dotter till bonden på Gäddvik 2 Jonas Olsson. De får barnen, Erik född 1867, Olof född -69, Anna född -71, Jonas född -73, Per född -76, Lars född -78, Brita född -82 och Anders född -85.

Gården har sedan dess varit i släktens ägo tills någon gång på 1990-talet.