Småbrukarhistoria

Ett par hektar mark och ett litet hus. Per Albin-torpen gjorde livet lättare för mindre bemedlade arbetare.

Per Albin-torpet är ett fyrkantigt litet hus med källare och vind samt en tillhörande ekonomibyggnad. Det kom till som ett komplement till egnahemsrörelsen för att göra livet lättare för vissa yrkesgrupper.

Depressionen slog till i början av 30-talet och det var svåra tider i Sverige. På landsbygden bodde arbetarna i mycket enkla hus. Men plötsligt fick de chansen att skaffa eget hem. Det var förstås någonting helt otroligt.

Anledningen var en kungörelse som, från och med sommaren 1933, gjorde det möjligt för flottare och arbetare i skog och vid jordbruk att söka förmånliga lån för att låta bygga arbetarsmåbruk. Sysselsättning skulle skapas genom själva byggandet och därefter brukandet av jorden. Husen uppfördes till en början i Norrland, norra Dalarna och norra Värmland och kallades i folkmun för Per Albin-torp.

Per Albin-torpen var standardiserade, de flesta byggdes efter ritningar från 1935, och den som skulle flytta in hade små möjligheter att påverka planlösningen. De räntefria lånen var på 6000 kronor, en summa som ökades med åren, vilket räckte för mark, bostadshus och ladugård.

Vid Storsten byggdes 5 småbruk, Kesens, Ströms, Älg-Olles, Lamells och Nordlunds och vid Klitten 4, Haga, Rickhards, Lärka och Åsenlunds.

Mer om dessa småbruk finner du under respektive gård.

Uppgifterna till småbruken nedan är hämtade från 1940- och 50- talet.

Norrby 9:39 Kesens

Fastigheten uppförd 1936 av Johan Jonsson. Trä 1 ½ plan med 2 lägenheter om 2 rum, alkover och kök. Källare och uthus. Areal: 3 har där av 1,5 har åker. Ägare 1940 Erik Jonsson och hans hustru Signhild, Familjen hade 2 barn. Ägaren köpte fastigheten 1948 av Johan Jonsson.

Norrby 9:37 Lamells

Fastigheten uppförd 1936. Trä, 1 ½ plan om 3 rum och kök, alkov, uthus samt, vatten och avlopp. Areal: 3,5 har varav 0,5 har åker. Marken köptes 1936 av Småbrukarnämnden. Ägare 1940 Olle Lamell och hans hustru Elin. Familjen hade 6 barn.

Norrby 9:36 Nordlunds

Fastigheten uppförd 1935. Trä, 1 ½ plan om 3 rum och kök. Areal: 3,5 har där av 1,7 har åker. Marken köptes av Småbrukarnämnden. Ägare 1940 Valfrid Nordlund och hans hustru Signe. Familjen hade 11 barn.

Norrby 9:38 Älg-Olles

Fastigheten uppförd 1936. Trä, 1 ½ plan om 3 rum och kök, alkov, vatten och avlopp samt uthus. Areal: 3 har varav 1,5 har åker. Ägare 1940 Olof Eriksson och hans hustru Elin. Familjen bestod av 3 barn.

Norrby 9:35 Ströms

Fastigheten uppförd 1934 och renoverad 1947. Trä 1 ½ plan om 4 rum och kök. Areal: 4 har där av 2,5 har åker. Värme, vatten och avlopp. Marken inköpt av Marta Svedberg Ägare 1940 Erik Ström och hans hustru Helga. Familjen hade 8 barn.