Ol-Ers

Gården Ol-Ers ( Norrby 4:3 ) ligger 2 km norr om Norrby by. Vid laga skifte 1872 flyttades gården till nuvarande plats. Gården har varit i släktens ägo åtminstone från sekelskiftet 16- 1700-talet. Släkten omnämnes tidigast i 1565 års jordebok.

Namnet Ol-Ers kommer troligen från någon av de bönder som i fyra generationer under 15-1600-talet hette Erik Olofsson och Olof Ersson varannan gång.

Gården utflyttades som sagt 1872 från Norrby by. Den dåvarande ägaren Jonas Jonsson byggde om huset vart efter, så att det , så att det till slut i sin helhet blev nybyggt. Mangårdsbyggnaden har, i söder, en för trakten ovanlig entré. Det är en inbyggd portal istället för de annars så vanliga brokvistarna. Överliggaren är rikt utsnidad och kompletteras med sekelskiftes - snickarglädjen. Trappan vidgar sig välkomnande.

Fönstren på nedervåningen pryds även de av snidade överliggare. Ursprungligen var huset i rödmålat timmer, numer är det försett med ljusmålad panel. En ombyggnad har gjorts, med en takhöjning i mittre delen av huset.

I vinkel med mangårdsbyggnaden ligger en bryggstuga som uppfördes omkring 1877. Brokvisten är ommålad på senare tid.

Även den gamla ladugården flyttades med från byn och den ersattes med en ny först 1902 då även ett stall och magasin uppfördes.