Granmyra

 

Hemmanet Granmyra, Gäddvik 1:4, är utflyttat från Karls s,1 Gäddvik. Den gården låg vid vägen ner till Hammar.

När laga skifte kom köpte Höka Gubben från Långhed marken som blev Granmyra. Det var tidigare små åkrar uppdelade på många av byn gårdar. Den lilla ladan som står kvar upp mot skogskanten från den tiden, kallas för Krutes ladan. Höka Gubben arrenderade ut Granmyra till Hans Jonsson, som kom från Mats Ers, Galven. Han satte upp det första boningshuset, vilket bestod av ett rum och kök.

Jonas Olsson " Ol Pers " Norrby 7 köpte hemmanet av Höka Gubben. Han byggde på huset med två rum och en vind. Han bodde där några år med " Skolhus Marta " .

I mars 1906 köpte Eric Andersson, född i Skarva Hässja, Granmyra. Familjen flyttade från "Sares " i Morabo. Hans hustru Karin, änka efter P Jonsson, hade där sitt hem.

En stor lada revs 1908, av virket byggde man då en större ladugård. Till hemmanet hör också ett skogsskifte och åkermark uppe vid Norrbo. Stugan i Norrbo är den gamla likboden som stod vid Ersk Jonslandet.

Bosatta vid Granmyra

Hans Jonsson född 12/9 1861 s.t. bonden J Hansson Mats Ers Galven 1, arrendator.

Ella Olsdotter född 14/12 1864 -1895 1/6 död. D.t. bonden O Jonsson i Gäddvik s.3.

Karin Pehrsdotter född 11/3 1866. D.t husman P Andersson " Stens " Långhed.

 

Jonas Olsson Norrby 7 född 1852, död 1939

Martha Pehrsdotter Björk d.t soldat p Heden, Gäddvik. ( Skolhus Martha ).

 

Eric Andersson född 24/4 1848 död 4/7 1922. Son till torp. A Ersson. I Amerika 1881-1903.

Karin Nilsdotter född 2/11 1871 död 1/8 1935. D.t sold. N Altberg i Långhed.

 

Olof Olsson Granmyr ( måg ) född 23/9 1902 död 30/3 1980. Son till bonden O Olsson Svedja 1 Ol Pers.

Elin Eriksson Granmyr ( dotter ) född 21/5 1907