Rote nr 148

Rotehemman var Gäddvik 3 och 9.

 

1682 – 1695 LARSSON, Johan. Född vid Kopparberget. Kom hit som musketerare. Gift med Margareta Persdotter, 2 barn, Elisabet född 7/2 1686, Peder 4/8 1700.

1709 – 1714 SVEDBERG, Olof Olsson. Född ca 1678 i Alfta. Soldat 1709.

1714 – 1716 SVEDBERG, Göran Andersson. Född 1677. Soldat vid Hälsinge männingsbataljon. Rymde därifrån, men benådad med villkor att inställa sig vid regementet. Soldat här 22/3 1714. Tillbaka 17/2 1716 till bataljonen.

1716 – 1717 Eriksson, Jonas. Född ca 1685 i Älvkarhed. Bonde. Inskriven som soldat 17/2 1716, avgången 14/3 1717 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1717 – 1717 SVEDBERG, Erik Olofsson. Soldat 14/3 1717. Död 18/6 samma år i Alfta.

1717 – 1718 SVEDBERG, Lars Eriksson. Född ca 1683 bonde i Näsbyn. Soldat 22/7 1717. Deltog i fälttåget i Norge. Död 27/10 1718 i Norge.

1719 – 1719 Jonsson, Per. Bonde i Näsbyn. Inskriven 4/12 1719 som soldat, avgången samma dag då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1719 – 1728 SVEDBERG, Erik Eriksson. Född ca 1698 i Hälsingland. Soldat 4/12 1719. Förflyttad till rote nr 3 8/10 1728.

1728 – 1734 Vakant

1734 – 1742 ÄLGMAN, Nils Danielsson. Född ca 1712 i Hälsingland. Soldat 22/1 1734. Deltog i fälttåget i Ryssland 1741 – 1742. Gift med Brita Olofsdotter, 4 barn. Margeta f 24/10 1735 gift med soldat nr 90 Olof Ramberg, Brita 18/1 -38, Nils 30/1 -40. Död på fartyget " Morgonstiernan " 16/9 1742.

1743 – 1757 ÄLGMAN, Anders Andersson. Född 1718 i Hälsingland. Son till soldaten Anders Studsare och Brita Jonsdotter. Soldat 18/1 1743. Gift 2 ggr. 1: a Brita Jonsdotter född 1723, död 10/1 1762. 2: a 24/10 1762 med Ingrid Andersdotter född 13/11 1736 i Alfta, dotter till soldat nr 15 Anders Lind och Margeta Mårtensdotter. 8 barn, Anders född 22/9 1745, Kerstin 25/11 -47, Brita 30/4 -50 död 26/3 -52, Jonas 16/7 -52, Per 25/5 -57, Nils 15/1 -64 död 12/4 -70, Brita 11/12 -66 död 30/4 -68, Nils 6/3 -71. Älgman tar avsked 1757. Död i Alfta 1/4 1773.

1757 – 1767 HJORT, Johan Eriksson. Född ca 1735 i Hälsingland. Soldat 28/6 1757. Deltog i fälttåget i Pommern dit han kom 2/7 1760. Tillfångatagen av preussarna 14/11 1760. Kom tillbaka till Sverige och kompaniet 30/7 1763. Avsked 10/9 1767 drabbad av fallandesot. Död i Alfta 27/4 1768.

1767 – 1769 Vakant

1769 – 1772 EDSTRÖM, Per Olofsson. Född 1722 i Voxna bruk. Son till kolaren Olof Nilsson och Kerstin Johansdotter. Soldat vid rote nr 102 24/4 1747. Fången hos preussarna 14/11 1760 vid Tessin och tvingad att gå i preussisk krigstjänst. Rymde via Danzig till Sverige och återinträdde i tjänst vid denna rote. Kommenderad till Helsingfors på " skansarbete " 1751. Deltog i fälttåget i Pommern och i preussisk tjänst fälttåg i Ungern, där han fick en svår skada. Han var " en stilla och fridsam man bland sina grannar och en arbetsam karl, och en tillika käck soldat. Gift 1763 i Preussen med Kristina Riddern från Mittelmark och byn Röstin som han bodde med i Freundwald an der Oder, och med vilkens goda minne, och löfte att snart komma efter, han planlade sin flykt till hemlandet. Han väntade förgäves i 12 år trots att han skrev flera brev till henne. Till slut fick han häradsrättens tillstånd att gifta om sig. Gifte sig med änkan Brita Andersdotter från Voxna. 2 barn, en son född i Tyskland 1762 och en dotter i Ovanåker. Förflyttad tillbaka till rote 102 24/12 1772. Avsked 6/9 1774 med dubbelt underhåll. Död 8/3 1782 i Ovanåker.

1773 – 1789 REN, Erik Olofsson. Född ca 1741 i Dalarna. Soldat 23/6 1767 vid nr 145. Förflyttad hit 24/9 1773. Avsked 15/1 1789 som " oduglig, döv och sjuklig ".

1789 – 1789 RAM, Johan Larsson. Soldat 14/4 1789. Deltog i fälttåget i Finland 1789. Död 28/8 1789 i Helsingfors.

1791- 1791 REN, Jonas. Född ca 1770 i Hälsingland. Soldat 8/3 1791. Förflyttad till nr 145 13/10 1791.

1791 – 1805 WÄST, Olof Olofsson. Född ca 1752 i Hälsingland. Soldat vid nr 75 29/9 1778. Förflyttad hit från nr 71 13/10 1791. Har " tjänat med särdeles beröm, deltagit i flera affärer i kriget 1788 – 1790 ". Gift 29/10 1786 med Kristina Eriksdotter. 4 barn, Erik född 17/8 1788 och död samma dag, Olof 3/11 -91, Erik 24/7 -94 och Jonas 1/6 -97. Avsked 17/6 1805 då han " brutit vänstra benet ". Anmäles till underhåll.

1805 – 1820 LIBER, Hans Jonsson. Född ca 1784 i Hälsingland. Soldat 19/6 1805. Kommenderad på kronoarbete 1807. Korpral 1813. Uoff-korpral 1817. Förflyttad till nr 57 1/12 1820. Befordrad till rustmästare 13/5 1826.

1820 – 1836 SVÄRD, Anders Jonsson. . Född 5/7 i Alfta. Son till vicekorpral Anders Svärd och Karin Andersdotter i Norrby. Soldat 6/4 1821. Vicekorpral 1824. Förflyttad till nr 94 22/8 1836.

1836 – 1870 EDLING, Per Persson. Född 30/7 1817. Son till soldat Per Asp och Anna Hansdotter i Gäddvik. Soldat 10/12 1836. Avsked 27/6 1870 enl. läkarintyg. Har " tjänat utmärkt, torget och väl " , anmäls till underhåll.

1870 – 1896 QVIST, Per Blomqvist. Född 14/3 1844 i Alfta. Soldat 15/12 1870. Avsked 1896.

1896 – 1908 GREN, Nils Borg. Född 30/9 1875 i Alfta. Soldat 28/5 1896. Avsked 3/9 1908.