Rote nr 146

Rotehemman var Norrby 9, Gäddvik 1 och 4.

 

1682 – 1684 LARSSON, Jonas. Son till bonden Lars Jonsson Gäddvik och född ca 1650. Soldat 1671 vid kapten Rotkirchs kompani och var 1682 musketerare vid Alfta kompani. Gift med Margareta Jonsdotter född 1656. 1 barn, Brita född 24/2 1684. Förflyttad till rote nr 49 9/1 1684 som korpral. Avsked 11/5 1700.

1685 – 1703 OLOFSSON, Jonas. Född ca 1663 i Nässäter. Pikenerare 1685. Gift, 3 barn, Olof född 29/11 -91, Kerstin 17/9 -94 död 10/3 -95, Jonas född 2/9 1701. Död i Milau 5/8 1703.

1709 – 1715 SVALA, Johan Jonsson. Född i Arboga eller Örebro ca 1690. Soldat 1709. Kan intet hantverk. Kommenderad i Wismar 1714. Fången 27/12 1715 hos sachsarna vid Straalsunds övergång.

1716 – 1717 Olofsson, Per. Född 1666. Bonde i Norrby. Inskriven 16/5 1716 som soldat. Avgången 7/10 1717 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1717 – 1728 SVALA, Jonas Persson. Född ca 1698 i Norrby. Son till bonden Per Olofsson. Soldat 7/10 1717 . Förflyttad 8/10 1728. Korpral 2/11 1741 vid rote 97 och tar sig namnet Jäderberg. Deltog i fälttåget i Norge 1718 – 1719 samt i Pommern 1758. Fången 27/10 hos ryssarna vid Reval. Kom hem och återtog sin rote 31/12 1743. Avsked 7/2 1758 i Pommern. Anmäld till underhåll. Avled i Alfta 31/10 1774.

1728 – 1748 WIDERBERG, Johan Svensson. Född ca 1693 i Västerås. Soldat 24/1 1721 vid rote nr 94. Remsmidare och sadelmakare. Förflyttad hit 8/10 1728. Deltog i fälttåget i Ryssland 1741 – 1742. Fången 27/10 1742 hos ryssarna i Reval. Kom hem 30/12 1743. Gift 2ggr, 1:a med Anna Eriksdotter. 2:a med Brita Eriksdotter född ca 1721 i Alfta. 6 barn, Erik född 1728, Margeta 15/9 -28, Anna 1/1 -31, Johan 17/4 -32, samt tvillingarna Kerstin och Brita födda 17-18/2 -56. Avsked 11/6 1748 såsom " gammal och sjuklig ". Död i augusti 1756 i Alfta.

1748 – 1761 WIDERBERG, Erik Johansson. Son till ovanstående Johan Widerberg och Anna Eriksdotter, född ca 1728. Soldat 11/6 1748. Deltog vid fälttåget i Pommern. Rymde från regementet till fienden den 18/3 1761. Gift 13/10 1751 med Anna Johansdotter född 16/12 1728 i Alfta, dotter till soldat nr 9 Johan Wågman och Anna Jakobsdotter. 1 barn, Kerstin född 6/7 1756.

1762 – 1788 FORS, Jonas Jonsson. Född 21/4 1738 i Hälsingland. Son till soldat nr 51 Jonas Wästman och Anna Jönsdotter. Soldat 13/6 1758. Förflyttad hit 1/3 1762. Kommenderad till Karlskrona 1768, 1770 och 1784 på kronoarbeten, Haga 1788 på bevakning av ryska krigsfångar. Gift 2 ggr. 1:a 7/12 1760 med Barbro Mårtensdotter född 30/9 1738 i Alfta, dotter till soldat nr 21 Mårten Rehnberg och Sigrid Göransdotter, död 30/9 1791. 2:a gift 1/5 1792 med Anna Larsdotter. 5 barn, Sigrid född 13/6 -62, Barbro 5/3 -64, Helena 20/1 -67, Mårten 22/6 -77 och Jonas 18/10 -94. Avsked 12/11 1788 som " sjuklig ".

1789 – 1790 FORS, Per. Född ca 1767 i Dalarna. Soldat 16/2 1789. Deltog i fälttåget i Finland 1789 – 1790. Död 21/2 1790.

1790 – 1791 LÖVMAN, Per Adolf. Minderårig volontär 13/10 1791, avförd 31/12 1792.

1791 – 1811 GAHN, Per. Född ca 1769 i Hälsingland. Vargeringskarl. Soldat 14/9 1790. Förflyttad hit 13/10 1791. Deltagit i flera olika fälttåg. Har genom olyckshändelse förlorat högra benet. Bär medalj för tapperhet i fält. Avsked 7/12 1811. Har tjänat med utmärkt beröm, anmäls till underhåll.

1812 – 1843 MARCHE, Olof Olsson. Född 1792 i Hälsingland. Soldat 29/2 1812. Jägare 1835. Kommenderad till tjänst vid Göta kanal 1813 och 1816, Norge 1813 – 1814, Stockholm 1817, Väddö kanal 1821 mfl. Avsked 28/6 1843 för " sjuklighet ". Tjänat med utmärkt beröm, anmäls till underhåll.

1843 – 1877 HEDEN, Per Jonas. Född 19/8 1825. Soldat 15/10 1843. Avsked 26/6 1877 enl. läkarintyg, hög ålder och lång tjänstetid. Tjänat utmärkt väl, underhåll genast.

1878 – 1897 HEDEN, Jonas Rehn. Född 13/12 1858. Soldat 23/4 1878. Deltog vid Långamo 1881. Avsked 1897.

1897 – 1900 HEDIN, Per Erik Persson. Född 22/6 1880 i Alfta. Soldat 18/12 1897. Avsked 27/8 1900. Tjänat försvarligt.