Rote nr 145

Rotehemman var Norrby 7, 9 och 12

 

 1682 – 1695 JÖNSSON, Olof. Född i Ovanåker. Soldat 1658 och pikenerare på roten 1682. Avsked 1695 då han var lam i handen, gammal och bräcklig. Tjänat 30 år. Anmäld till underhåll.

1695 – 1712 TÄTTING, Johan Jonsson. Född i Älvkarhed. Bonde och soldat. Avsked 26/5 1712 på grund av bråck.

1712 – 1715 TÄTTING, Erik Nilsson. Född ca 1693 i Alfta. Soldat 26/5 1712.

1715 – 1715 Olofsson, Erik. Bonde i Viken. Inskriven som soldat 1715. Avsked 1/3 1715 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan ).

1715 – 1718 TÄTTING, Bengt Olofsson. Född 1696 i Karlstad. Soldat 1/3 1715. Kan läsa och bokbindare hantverk. Deltog i fälttåget i Norge 1718. Död 20/12 1718 i Norge.

1719 – 1720 Jonsson, Lars. Inskriven som soldat 8/12 1719. Avsked 16/2 1720 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan ).

TÄTTING, Johan Matsson. Född ca 1689 i Roklat, Finland. Soldat 16/2 1720. Förflyttad 18/9 1721 till de finska regementena. Återkom 24/1 1722 som soldat vi rote 149. Avsked 16/2 1722.

1721 – 1728 REN, Klement Andersson. Född 1683 i Viborg, Finland. Soldat 1714, förflyttad hit 16/10 1721 från generalmajor Zöges regemente. Avsked 8/10 1728 såsom " efter intygan genomsjuklig och bräcklig, blivit blesserad vid Storkyro slag uti huvud, axel och övermågan huggen samt skadad uti högra benet, förmår ej längre tjänsgöra".

1728 – 1730 Vakant.

1730 – 1742 REN, Jonas Jonsson. Född ca 1711 i Hälsingland. Soldat 16/6 1730. Deltog i fälttåget mot Ryssland 1741 – 1742. Död 30/9 1742 vid Åland.

1743 – 1763 REN, Olof Larsson. Född ca 1715 i Hälsingland. Soldat 18/1 1743. Kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete. Deltog i fälttåget i Pommern. Kommenderad till " isning vid Umans pastorat " 1758 och på arbete i Straalsund 1760. Avsked 18/1 1763. Död i Alfta 16/11 1781.

1763 – 12767 Vakant

1767 – 1773 REN, Erik Eriksson.

1773 – 1779 FAST, Erik Eriksson. Född ca 1751 i Dalarna. Soldat 30/12 1773. Vice korpral. Förflyttad 24/2 till rote nr 88.

1779 – 1790 HÄGG, Johan Johansson. Född ca 1759 i Hälsingland. Soldat 24/2 1779. Gift 27/11 1785 med Karin Jonsdotter. 2 barn. En dödfödd son 23/9 1786. Dottern Katarina född 2/9 1787, död 9/10 1788. Hägg död 19/2 1790.

1790 – 1791 HÄGG, Per. Född ca 1771 i Hälsingland. Soldat 30/10. Förflyttad till rote nr 84. Deltog i fälttåget vid Oravais, där han blev " illa blesserad av en muskötkula genom halsen ". Belönad med medalj för tapperhet i fält. Avsked 7/12 1811 med anmälan om underhåll.

1791 – 1798 REN, Jonas. Född ca 1770 i Hälsingland. Soldat 8/3 1791 vid rote nr 148. Förflyttad hit 13/10 1791.

1798 – 1800 Vakant.

1800 – 1808 BLIXT, Jonas. Född ca 1781 i Hälsingland. Soldat 4/7 1800. Efterlämnad sjuk 25/11 1808 och dör fången hos ryssarna.

1809 – 1814 BLIXT, Jonas Persson. Född ca 1788 i Hälsingland. Soldat 20/5 1809. Död 24/12 1814 " hemma i landet ".

1815 – 1818 PIGG, Anders. Född ca 1803 i Hälsingland. Skräddare och trumslagare 14/4 1815. Förflyttad till rote nr 72 20/10 1818. Avsked 22/6 1846.

1818 – 1843 LJUNG, Per. Född ca 1797 i Hälsingland. Skräddare. Soldat 20/1 1818 vid rote nr 74. Förflyttad hit 20/10 1818. Kommenderad till Ljunga älv 1820, Väddö kanal 1821, Åkers kanal 1822. Avsked 28/6 1843 för sjuklighet. Har tjänat utmärkt, anmäld till underhåll.

1843 – 1874 HEDBLOM, Pehr. Född 8/6 1820 i Alfta. Soldat 15/12 1843. Avsked 22/6 1874 enl. läkarintyg " tjänat utmärkt, troget och väl" underhåll genast.

1874 – 1893 LJUNG, Johan Hedblom. Född 16/1 1854 i Alfta. Soldat 6/11 1874. Avsked 17/ 1893 för en missbildad tå. " Tjänat väl ".

1895 – 1898 STRANDBERG, Svarka Jonas Olsson. Född 28/2 1878. Soldat 11/5 1895. Död 13/8 1898.

1900 – 1903 ERIKSSON, Erik. Född 12/12 1879 i Ovanåker. Soldat 12/5 1900. Avförd 1903.