Rote nr 96

Rotehemman var Norrby 12, Galven 1 och s1.

 

1682 – 1687 VYX, Göran Andersson. Född i Falun. Soldat 1678 och var 1682 musketerare här. Avsked 20/9 1687 såsom " lam och oduglig ". Gift med Margta Persdotter. 2 barn, Anders född 21/9 1684 och Per 3/5 – 89.

1687 – 1693 ERIKSSON, ( Ersson ), Olof i Östansjö. Musketerare 1687. Avsked 1693.

1693 – 1709 OLOFSSON ( Olsson ) Olof i Kyrkbyn. Musketerare 1693.

1709 – 1714 TJÄDER, Olof Olofsson. Född ca 1691 i Gäddvik. Soldat 1709.

1714 – 1716 TJÄDER, Anders Eriksson. Född ca 1671. Soldat vid Hälsinge männingsbataljon. Avvikit därifrån, men enligt senatens brev benådad med villkor att inställa sig. Återtransporterad 17/2 1716 till Hälsinge bataljon. Soldat för sitt eget hemman.

1716 – 1716 Johan Johansson i Viken, inskriven 17/2 1716 som soldat, avgår 15/6 1716 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1716 – 1719 TJÄDER, Axel Samuelsson. Född ca 1688 i Perno ( Finland ). Soldat 15/6 1716. Rotebondson från Nylands län i Finland. Tillhörde Livkompaniet. Deltog i fälttåget i Norge 1718 – 19. Död 1/1 1719 " på fjället " under arméns återmarsch från Norge.

1719 – 1720 Johan Eriksson i Kyrkbyn, inskriven 4/12 1719 som soldat, avgår 16/2 1720 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1719 – 1725 TJÄDER, Hans Karlsson. Född ca 1695 i Falun. Soldat 16/2 1720. Avsked 24/4 1725 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1725 – 1741 TJÄDER, Johan Johansson. Född ca 1700 i Närke. Soldat 24/4 1725. Skräddare till yrket. Interimsavsked 13/7 1741, men stått för roten till den 6/8. Gift 2 ggr. Margareta Wallberg ( Isaksdotter ) sedan Brita Adamsdotter 1736 – 1739. 4 barn, Magdalena 25/7 1727, Margeta 23/12 -29, Abraham 1/4 -31, Rebecka 20/12 -33.

1741 – 1761 TJÄDER, Göran Göransson. Född ca 1719 i Hälsingland. Soldat 6/8 1741. Deltog i fälttåget i Pommern, dit han kom 2/7 1760. Fånge 14/11 hos preussarna vid Tessin, död 1761 under fångenskapen. Gift med Margeta Ersdotter. 3 barn, Margeta född 14/2 1747, Erik 1/3 – 48, Göran 24/10 -50.

1761 – 1767 Vakant.

1767 – 1784 TJÄDER, Erik Eriksson. Född ca 1747 i Hälsingland. Soldat 23/6 1767. Död 16/8 1784.

1785 – 1791 SPRÅNG, Nils. Född ca 1765 i Hälsingland. Soldat 30/12 1783, förflyttad hit 9/12 1785.

1791 – 1792 LÖVMAN, Per Adolf. Minderårig volontär 13/10 1791, avförd 31/12 1792.

1792 – 1798 Vakant till krigsakademin.

1798 – 1806 RAHM, Nils. Född 1774 i Hälsingland. Soldat 1/3 1798. Kommenderad till arbete 1801. Död i Stockholm 12/9 1806.

1807 – 1825 DRAKE, Leonard i Galven. Född 1780 i Stockholm. Medicus för hästar. Soldat 5/2 1807. Deltog i fälttåget i mot Ryssland 1808 – 1809 vid Lappfjärd, Oravais, Essebro, Sikajoki, Pyajoki, Kalajoki och Hönefors utanför Umeå. Göta kanal 1812 och 1813, Fälttåget mot Norge 1813 – 1814, Stockholm 1817, Väddö kanal 1821 och Hjälmare kanal 1824. Gift med Brita Persdotter, 1 barn, Anders född 5/6 1817. Avsked 1/7 1825, " försvagad till hälsa och syn, oförmögen till kronans tjänst ".

1826 – 1857 SÖDERQVIST, Per Jonasson född i Galven 11/12 1797. Soldat 30/3 1826 som jägare. Kommenderad till tjänst vid Väddö kanal 1828 och 1832, Vaxholm 1842 och 1854 samt Stockholms garnison 1848. Avsked 4/7 1857 i avseende till " ålder och tjänstetid ", samt höftsjuka. Tjänat väl och anmäld till underhåll.

1857 – 1874 GAVELL, Anders Leonardsson. Född i Galven 5/6 1817 son till Leonard Drake och Brita Persdotter ( se ovan ). Soldat 29/3 1841 vid rote nr 88. Kommenderad till tjänst vid Långholmen 1845, Stockholms garnison 1848 och Enholmen 1856. Avsked 22/6 1874 enligt läkarintyg, " tjänat troget och väl " anmäld till underhåll.

1875 – 1893 HOLM, Per Fredrik Forsblom. Född 5/12 1854 i Bollnäs. Soldat 22/12 1875, sjukvårdssoldat 1881. Kommenderad till Långamo 1881. Avsked 17/7 1893 för dövhet. Tjänat väl.

1894 – 1901 LILJA, Jonas. Född i Arbrå 29/2 1876. Soldat 19/12 1894 under namnet Rask. Senare tar han namnet Lilja. Avsked 4/9 1901, " tjänat väl ".