Rote nr 95

Rotehemman var Norrby 6 och 10, Galven 2.

 

1682 – 1702 ANDERSSON, Per i Långhed. Född ca 1660 i Svärdsjö. Kom i krigstjänst 1681, var musketerare här 1682. Gift 2 ggr. 2:e giftet med Karin Olofsdotter född ca 1657, död 24/3 1712. Per död 15/4 1702 i Litauen.

1709 – 1714 FALK, Mats Olofsson i Norrby. Född ca 1692 i Alfta. Soldat 1709. 1714 – 1716 Nilsson, Lars Bonde i Gundbo. Inskriven ca 1714 som soldat. Avgången 31/5 1716 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1716 – 1742 FALK, Sven Olofsson. Född i Alfta ca 1697. Soldat 31/5 1716, " kan läsa, intet hantverk ". Deltog i fälttågen i Norge 1718 – 1719 och mot Ryssland 1741 – 1742. Död på fregatten Ulricsdahl 15/9 1742.

1759 – 1767 GAHN, Per Persson. Född 18/1 1741. Son till skomakare Per Persson och Brita Andersdotter i Gundbo. Soldat 30/4 1759. Förflyttad till rote nr 9 9/5 1767. Gift 2/11 1766 med Kerstin Olofsdotter född ca 1741, dotter till skomakare Olof Jonsson och Anna Olofsdotter i Gundbo. 4 barn, Olof född 18/1 1768, Brita 6/3 -73, Per 18/11 -76, Jonas 18/3 1781. Vidare se rote nr 146.

1767 – 1767 KNAPP, Hans Matsson. Född 24/3 i Alfta, son till soldat nr 150 Mats Räddare och Ella Nilsdotter. Soldat 6/12 1759 vid rote nr 85. Förflyttad hit 9/5 1767, avsked 10/9 1767 såsom " liten och svag ".

1768 – 1789 KNAPP, Olof Eriksson. Född 24/3 i Alfta, son till soldat nr 78 Erik Olofsson och Ella Olsdotter. Soldat 4/7 1768. Deltog i fälttåget i Finland 1788 – 1789. Avsked 15/1 1789 såsom " sjuklig och oduglig " har fel på vänstra ögat.

1789 – 1790 KNAPP, Nils. Född ca 1765 i Hälsingland. Soldat 15/4 1789. Deltog i fälttåget i Finland 1789 – 1790. Död i Helsingfors 26/2 1790.

1790 – 1791 KNAPP, Olof. Vargeringskarl. Soldat 29/10 1790. Förflyttad till rote nr 80 13/10 1791, där avskedad 20/6 1796, oduglig till tjänst har fel i vänster fot.

1791 – 1807 SVAN ( Svahn ), Per Andersson. Född 1751 i Dalarna. Soldat 1/2 1775 vid rote nr 83. Vice korpral ca 1789. Förflyttad hit 13/10 1791. Deltog i kriget 1807. Gift 18/11 1776 med Margta Jonsdotter född 1745 i Alfta. 4 barn, Karin född 27/9 1777 död 14/8 1788, Margta 15/7 – 81, Brita 13/6 – 84 död 29/11 – 91, Per 19/10 – 88. Avsked 16/6 1807 " sjuk på lägret", anmäld till underhåll.

1807 – 1808 FLANK, Per Persson. Född ca 1788 i Hälsingland, Soldat 18/6 1807. Lämnad sjuk 20/11 1808 vid Siikojoki, Uleåborg och där fången hos ryssarna.

1809 – 1809 FLANK, Johan. Född ca 1784 i Stockholm. Soldat 20/5 1809. Avsked 14/10 1809.

1810 – 1839 RAPP, Jonas Nilsson. Född 1781 i Hälsingland. Soldat 18/4 1810. Snickare och timmerman. Kommenderad till tjänst, Göta kanal 1812 och 1813, fälttåget i Norge 1813 1814vid Fredrikshald, Göta kanal 1816, Ljunga älv 1820, Kårböle 1828, väganläggning. Död 4/11 1839.

1840 – 1846 BERGLUND, Jonas. Född 5/1 1817 i Hälsingland. Soldat 4/7 1840. Kommenderad till tjänst vid Långholmen 1845. Interimsavsked 31/3 1846.

1846 – 1855 BERGLUND, Anders Jonsson. Född 2/8 1823 i Gäddvik, son till husman Jon Jonsson Gäddvik och Brita Andersdotter. Soldat 31/3 1846, skarpskytt 1850. Kommenderad till tjänst vid Vaxholm 1847 och Stockholms garnison 1848. Interimsavsked 22/3 1855.

1855 – 1888 WIK, Erik Olofsson. Född 7/9 1834 i Gäddvik, son till husman Olof Larsson och Karin Ersdotter. Soldat 22/3 1855.

1888 – 1912 WIK, Olof Olsson. Född 17/8 1864 i Alfta. Soldat 26/1 1888. Underkänd i förberedande korpralskolan 1890. Avsked 14/9 1912.