Byalaget

Föreningen Gäddvik – Norrby Byalag bildades 1983. Föreningen hade vid starten sin föreningslokal på övervåningen i Gäddviks skola.

Efter att ” Stafs Herman ” avlidit övertog kommunen fastigheten Stafs i Gäddvik.Fastigheten stod oanvänd i två år. Därefter fick föreningen överta fastigheten för att använda den som bygdegård. Bygdegården har sedan dess byggts till och renoverats och är idag fullt modern.

Föreningen , som har sitt ” upptagnings område ” från Kallmyra i väster till Klitten i öster, har idag ca 60 familjer som medlemmar. Även personer i angränsande bygder har gått med som medlemmar.

Förutom styrelsen har föreningen olika kommittéer som ansvarar för olika områden i föreningen.

En byggnadskommitté som har hand om reparationer och underhåll på fastigheten.

Festkommittén ansvarar för anordnandet av familjedagar och fester.

Kommittén för uteaktiviteter ansvarar för vårkase och fisketävlingar.

Sotaraftnar är föreningens största attraktion och ger oss möjlighet att bedriva vår verksamhet och aktiviteter.