Rote nr 94

Rotehemman var Norrby 4, 5 och 11.

 

1682 – 1709 PERSSON, Per i Långhed. Musketerare 1682. Gift med Kerstin Hansdotter.4 barn, Kerstin född 30/4 1688, Hans 26/1 -92, Per 20/4 – 94, Karin 17/7 – 97, död 9/5 1701.

1710 – 1713 WIDERBERG, Hans Velamsson i Viken. Född 1680 i Falun eller Norrbärke, Dalarna. Soldat 1710. Fången 1713 hos danskarna, troligtvis vid Tönnings övergång. Kom hem i Augusti 1720 och återupptog sin rote. Avsked 19/9 1720 " såsom blesserad och lam på högra handen.

1714 – 1717 WIDERBERG, Mårten Mårtensson. Född 1681 i Bollnäs. Soldat 22/3 1714. Soldat vid Hälsinge männingsbataljon. Avvikit därifrån, men sedermera pardonerad med villkor att inställa sig vid Hälsinge regemente. Återtransporterad 26/5 1717 till Hälsinge männingsbataljon.

1717 – 1718 WIDERBERG, Olof Olofsson Född 1663, bonde i Norrby. Soldat 26/5 1717. Deltog i fälttåget i Norge 1718. Död i Norge 12/10 1718.

1719 – 1720 WIDERBERG, Hans Velamsson. Se ovan!

1720 – 1721 Jonas Persson. Bonde i Kyrkbyn. Inskriven 31/10 1720 som soldat. Avgången 24/1 1721, då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1721 – 1728 WIDERBERG, Johan Svensson. Född ca 1693 i Västerås. Soldat 24/1 1721. Förflyttad till rote 146 8/10 1728. Gifte nr 1 med Anna Eriksdotter. 4 barn, Erik född ca 1723 sedermera soldat vid rote 146, Margta 15/9 – 28, Anna 1/1 – 31, Johan 17/4 – 32.

1728 – 1741 SVALA, Jonas Persson. Född ca 1698 i Norrby. Son till bonden Per Olofsson. Soldat 7/10 1717 vid rote 146 under namnet Svala. Förflyttad hit 8/10 1728. Korpral 2/11 1741 vid rote 97 och tar sig namnet Jäderberg. Deltog i fälttåget i Norge 1718 – 1719 samt i Pommern 1758. Fången 27/10 hos ryssarna vid Reval. Kom hem och återtog sin rote 31/12 1743. Avsked 7/2 1758 i Pommern. Anmäld till underhåll. Avled i Alfta 31/10 1774.

1742 – 1742 SVALA, Per Nilsson. Osäkert när han var född. Soldat 18/1 1742. Deltog i fälttåget mot Ryssland 1742. Död 17/9 1742 i Ålandsskären.

1743 – 1751 SVALA, Erik Jonsson. Född ca 1720 i Hälsingland. Soldat 18/1 1743. Avsked 28/8 1751 då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1751 – 1758 SVALA, Bengt Jonsson. Född ca 1732 i Jämtland. Soldat 28/8 1751 vid denna rote. Korpral 18/8 1758. Deltog i fälttågen i Pommern 1788 – 1789 samt i Finland, " uppfört sig väl ". Gift 18/11 1753 med Margareta Ersdotter född 1726 i Alfta, dotter till bonden Erik Hansson i Långhed och Kerstin Persdotter. 5 barn, Karin 2/10 1754, sedermera gift med soldat nr 49 Erik Klang, Kersti född 5/10 1756, död 16/1 1757, Kerstin 25/11 -63, död 19/12 -63, Margita 24/1 -65, Kerstin 3/9 -68. Avsked 15/1 1789 i Finland med underhåll, då han fått lungsot. Avlider 6/9 1801 i Alfta.

1758 – 1762 BLAD, Jonas Jonsson. Se rote nr 91.

1762 – 1788 ABBORRE, Anders Olofsson. Född 6/7 1735. Soldat 30/4 1759 vid nr 91. Förflyttad hit 1/3 1762. Avsked 20/11 1788 " efter läkarbevis, plågas av giktvärk och således oduglig ".

1789 – 1791 HÖK, Mats. Född ca 1765 i Dalarna. Soldat 16/2 1789. Förflyttad till rote 83 13/10 1791. Gift med K Eriksdotter. 2 barn, Katarina född 13/11 1795, Erik 2/5 – 97. Avsked 7/12 1811 då han under reträtten från Orvais 1808 fått bråck, som gör honom oförmögen till krigstjänst. Anmäls till underhåll.

1791 – 1808 GRIP, Olof Nilsson. Född ca 1756 i Hälsingland. Soldat 24/2 1779 vid nr 89, förflyttad hit 13/10 1791. Gift 1786 i Alfta med Sara Persdotter Frisk. 5 barn, Nils född 29/7 1786, dör samma dag, Katarina 16/7 -87, Kristina 4/10 -91, Brita 1/11 -96, Sara 12/4 -00. Soldat Grip dör 11/5 1818 på Eda sjukhus i fältsjuka.

1808 – 1808 HANK, Anders Persson. Född ca 1780. Soldat här 22/12 1808. Död 31/12 1808.

1809 – 1811 SFÖR, Hans Hansson. Född ca 1774 i Dalarna. Soldat 1/4 1809. Förflyttad 21/12 1811 till rote nr 10.

1812 – 1836 FÄGER, Per Ersson. Född ca 1774 i Hälsingland. Soldat 29/2 1812. Kommenderad till tjänst vid Göta kanal 1813, fälttåget mot Norge 1813- 1814. Affärerna vid Köl, Rackestad och Askim, Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Ljunga älv 1820, Åkers kanal 1822, Hjälmare kanal 1824 där han blev skadad i vänstra armen. Avsked 4/7 1836 för ljumskbråck och obotlig stelhet i den skadade vänstra armen. Anmäld till underhåll.

1836 – 1850 SVÄRD, Anders Jonsson. Född 5/7 i Alfta. Son till vicekorpral Anders Svärd och Karin Andersdotter i Norrby. Soldat 6/4 1821 vid rote 148. Vicekorpral 1824. Förflyttad hit 22/8 1836. Kommenderad till tjänst vid Hjälmare kanal 1824, Kårböle 1829 och 1835 på vägläggning, Stockholm 1845.

1850 – 1881 SVENSSON, Per Andersson i Norrby. Född i Alfta 12/2 1828. Soldat 14/10 1850. Kommenderad till tjänst vid Långholmen 1855, SJ 1858. Avsked 25/6 1881, " tjänt väl " rekommenderas till underhåll.

1882 – 1901 LUNDIN, Torgel Persson. Född 10/3 1859 i Trysil i Norge. Soldat 25/2 1882. Underkänd i korpralskolan 1885, godkänd 19/6 1886. Avsked 4/9 1901 " tjänt utmärkt väl ".