Rote nr 93

Rotehemman var Norrby 1, 3 och 4.

 

1682 – 1687 JONSSON, Per i Nordanå. Musketerare 1682. " Länsman anbefalles föreställa denna lösdrivare " 1684. Avsked 1687.

1687 – 1709 ERIKSSON, Per Ersson i Nordanå. Musketerare 1687.

1709 – 1714 TRANA, Per Persson i Tranberg. Född i Alfta 1677. Soldat 1709.

1714 – 1715 Olofsson ( Olsson ) Jonas. Bonde i Gäddvik, inskriven 1714 som soldat. Avgången 1715, då han för sig inställde nästföljande. (nedan )

1715 – 1719 HÄLSING, Per Eriksson. Född 1696 i Bollnäs. Soldat ca 1715. Kan läsa, men intet hantverk. Deltog i fälttåget i Norge 1718 – 1719. Avsked 19/12 1719, då han förfrusit båda fötterna och benen som är avsågade mitt på benpipan. Avled i Alfta 22/9 1754.

1720 – 1720 Jakobsson, Anders. Bonde i Viken. Inskriven 16/2 1720 som soldat. Avgången 26/4 1720, då han för sig inställde nästföljande. ( nedan )

1720 – 1735 NORMAN, Johan Johansson. Född 1696 i Värmland. Soldat 26/4 1720. Avsked 13/5 1735 såsom " svag ".

1735 – 1737 Vakant

1737 – 1742 NORMAN, Johan Johansson. Soldat 19/6 1737. Deltog i fälttåget mot Ryssland 1741 – 1742. Tillfångatagen av Ryssarna 27/10 1742. Död 17/12 1742 i Reval under fångenskapen.

1742 – 1747 Vakant

1747 – 1778 NORMAN, Nils Olofsson. Född ca 1728 i Hälsingland. Soldat 14/4 1747. Deltog i fälttåget i Pommern. Kommenderad till Helsingfors 1751 på " skansarbete " samt ett flertal andra kronoarbeten. Avsked 1778 och anmäld till underhåll. Avled 18/2 1804 i Alfta.

1779 – 1788 BOM, Olof Olofsson. Född ca 1754 i Hälsingland. Soldat 19/9 1778 vid rote nr 150, förflyttad hit 24/9 1779.Deltog i fälttåget i Finland. Död 11/9 1788 i Finland.

1789 – 1791 MALM, Olof. Född 1762. Soldat 1789.Gift 5/51793 med bonde dottern Kristina Olsdotter. 3 barn, Olof 1/10 1793, Nils 21/8 -95 och Margareta 18/8 -97. Avsked 14/10 1809 vid rote nr 66.

1791 – 1809 BRANT ( Brandt ), Karl. Född 1767 i Hälsingland. Volontär 1783 vid Sekundmajorens kompani ( Arbrå ) nr 104. Förflyttad hit 13/10 1791. Död i Kalix 5/1 1809.

1809 – 1811 LILJA, Johan. Född i Stockholm ca 1785. Soldat 20/6 1809. Förflyttad till rote nr 56 21/12 1811.Död i Fredrikstad, Norge, 17/10 1814.

1812 – 1830 EHN, Jonas Olsson. Född 1792 i Hälsingland. Soldat 29/2 1812. Jägare 1820. Kommenderad till Göta kanal 1812 och 1813, fälttåget mot Norge, Fredrikshald, 1813-1814, Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Åkers kanal 1822, Hjälmare kanal 1824. Avsked 16/6 1830 för " obotliga benskador.

1831 – 1860 ÄNG ( Eng ), Johan Persson. Född i Norrby 20/2 1805. Son till bonden Per Persson och Sara Jansdotter, Skålsjön. Soldat 22/1 1831. Jägare 1843. Kommenderad till Långholmen 1840, Vaxholm 1842, Stockholms garnison 1848, Enholmen 1856 och SJ 1858. Avsked 20/6 1860 " i avseende till ålder och tjänstetid samt sjuklighet ". Underhåll på expektans.

1860 – 1866 WIK, Per Andersson. Född 31/12 1840. Soldat 28/11 1860. Avliden 27/12 1866.

1868 – 1898 ÄNG ( Eng ), Erik Ersson. Född 15/12 1847. Soldat 7/2 1868. Avsked 29/8 1898. Oduglig till krigstjänst enligt läkarebetyg, " tjänt väl ".