Wälås

Gården Wälås ( Gäddvik 5:1 ) hette tidigare Anders-Jons och låg ca 1 km åt sydväst, strax söder om Hammar ( Gäddvik 1 ). Släkten omnämnes tidigast i kyrkourkunderna omkring 1580. Namnet kommer troligen från bonden Anders Jonsson, verksam i slutet av 1600-talet som givit gårdens dess namn.

I samband med laga skifte flyttades gården till sitt nuvarande läge mellan Norrsjön och Gässlingen. Det är troligen byggmästare Holm som ritat huset, den stora ladugården är hans verk, eftersom de ritningarna finns bevarade. Ladugården som var klar ca 1905 är sammanbygd med bryggstugan, vilket var vanligt i dessa trakter.

Mangårdsbyggnaden var klar ca 1914, en timmerbyggnad i två plan med ljusmålad liggande fasspåntpanel. På den norra fasaden är det en stor glasad veranda med balkong ovanpå och över den en bågformad frontespis med lunettfönster.

På södersidan är en absidutbyggnad med balkong och en likadan frontespis som den motsatta sidan. Taket är valmat och brutet. Det finns också en lekstuga som byggdes på 1920-talet, den har en fullt användbar järnspis med murstock och skorsten, allt i miniatyr.